LEDSKJERMER

Ledskjermer, størrelse på moduler og oppløsning

Oppheng av storskjerm

Skjerm brukt i scenedekor